you are not signed in | sign in or register
Advokat Uppsala
Här hittar du en Advokat eller Jurist i Uppsala som du kan kontakta på direkten!
Feed & Web Facts
10
Feed Item Count
9 Dec 16 06:07
Last Reading
2.0
RSS/XML Version
(en)
Feed Language
UTF-8
Feed Encoding
LNG_QR_FAILED: connection to 127.0.0.1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused).
Related Feeds
You could also like to visit these feeds:
  14
  Page-Views
   
  9
  Weekly People
  Week 48
  advokatuppsala.com
  Advokat Uppsala
  Traffic Overview
  Newest Posts in Feed
  Nya regler om erkännande och verkställighet av utländska domar
  Från och med den 10 januari 2015 gäller nya regler om erkännande och verkställighet av utländska domar på privaträttens område. Bland annat flyttas prövningen av frågor om verkställighet och erkännande av utländska domar från Svea hovrätt till tingsrätterna. Läs vidare
  Ingen förmånsbeskattning vid anställdas köp av aktier i onoterat bolag
  Anställdas förvärv av aktier i PricewaterhouseCoopers innebär inte att de erhållit en förmån från bolaget. Kammarrätten i Stockholm avslår därför Skatteverkets överklagande. Läs vidare
  Kammarrätten i Stockholm/Migrationsöverdomstolen ändrar rutiner när det gäller krav på ersättning för rättsliga biträden
  Anspråk på ersättning av allmänna medel bör framställas i samband med att ansökan om prövningstillstånd ges in till domstolen. Läs vidare