you are not signed in | sign in or register
Stecajevi.hr | Stečajevi.hr
Regionalni portal za oglašavanje prodaje stečajne imovine
Feed & Web Facts
10
Feed Item Count
2 Dec 16 08:29
Last Reading
2.0
RSS/XML Version
(en)
Feed Language
UTF-8
Feed Encoding
LNG_QR_FAILED: connection to 127.0.0.1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused).
Related Feeds
You could also like to visit these feeds:
  Page-Views
   
  Weekly People
  Week
  stecajevi.hr
  Stecajevi.hr | Stečajevi.hr
  Traffic Overview
  Newest Posts in Feed
  ATHENA TRGOVINA d.o.o. – otvaranje i zaključenje stečajnog postupka
  Trgovački sud u Osijeku objavljuje da je rješenjem broj St-98/15-7 od 10. kolovoza 2015. godine otvoren i istovremeno zaključen skraćeni stečajni postupak nad dužnikom ATHENA TRGOVINA, d.o.o. za usluge i trgovinu, Osijek, Vukovarska 229c, MBS: 030105834, OIB: 14397982867, (čl. 335h Stečajnog zakona). Istim rješenjem imenovan je stečajni upravitelj Snježana Sudarević, dipl. iur. iz Osijeka, Trg [&#...
  LUNA TRADE d.o.o. – otvaranje i zaključenje stečajnog postupka
  Trgovački sud u Varaždinu, po sucu toga suda Mariji Levanić-Škerbić, kao stečajnom sucu, u stečajnom predmetu povodom prijedloga predlagatelja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područni ured Varaždin, za pokretanje skraćenog stečajnog postupka nad dužnikom LUNA TRADE d.o.o., Varaždin, Ulica Matije Antuna Reljkovića 2, OIB: 42302654647, 6. kolovoza 2015. objavljuje: I. Otvara se stečajni post...
  ADRIA d.d. – ispitno ročište
  Trgovački sud u Zadru, Stalna služba u Šibeniku objavljuje da je odlučujući o prijedlogu predlagatelja Safija Hrnjica iz Poličnika, Franje Tuđmana i dr., svi zastupani po Ivici Blaževiću, regionalnom povjereniku zaposlenom u Sindikatu zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske, nad dužnikom ADRIA d.d., Zadar, Gaženička 32, OIB: 87665769689, zastupana po...