you are not signed in | sign in or register
Giới Trẻ Thạch Bích
Sống Lời Chúa Và Loan Báo Tin Mừng
Feed & Web Facts
10
Feed Item Count
30 Nov 16 22:51
Last Reading
1.0
RSS/XML Version
(english)
Feed Language
UTF-8
Feed Encoding
LNG_QR_FAILED: connection to 127.0.0.1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused).
Related Feeds
You could also like to visit these feeds:
  Page-Views
   
  Weekly People
  Week
  gioitrethachbich.blogspot.com
  Giới Trẻ Thạch Bích
  Traffic Overview
  Newest Posts in Feed
  Giáo xứ Thạch Bích - Trình Xá: Hội thi giáo lý kỳ I - Năm 2015
  Trong niềm vui của Mùa Phục Sinh, cha xứ Phaolô Nguyễn Văn Đoàn đã tổ chức Hội thi giáo lý theo chương trình học hỏi giáo lý của Tổng Giáo Phận Hà Nội trong năm Phúc Âm Hóa đời sống giáo xứ và cộng đoàn sống đời thánh hiến. Kỳ thi được tổ chức trong ba ngày: ngày 16 và 19 tháng 04 tại Giáo xứ Thạch Bích và ngày 17 tháng 04 tại Giáo xứ Trình Xá.Đã có tới 198 lớp với 2.900 người tham gia hội thi, th...
  Thánh lễ truyền chức Phó tế tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội
  ...
  Linh mục đoàn Tổng Giáo phận Hà Nội: Tĩnh tâm Mùa chay 2015
  WTGPHN – Lúc 17g00 ngày 23 tháng 3 năm 2015, ngày tĩnh tâm Mùa chay 2015 của Linh mục đoàn TGP Hà Nội khai mạc với chủ đề "Hiệp thông linh mục". Các ý tưởng về chủ đề tĩnh tâm đã được Đức Hồng Y Phêrô gợi ý dựa trên nội dung văn kiện "Kim chỉ nam về Thừa tác vụ và Đời sống linh mục" của Bộ giáo sỹ phát hành năm 2013.Trong các giờ huấn dụ từ chiều ngày 23 đến sáng ngày 24 tháng 3, Đức Hồng Y Phêrô ...