you are not signed in | sign in or register
ISLAM DAMAI
Feed & Web Facts
10
Feed Item Count
2 Dec 16 04:52
Last Reading
1.0
RSS/XML Version
(english)
Feed Language
UTF-8
Feed Encoding
LNG_QR_FAILED: connection to 127.0.0.1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused).
Related Feeds
You could also like to visit these feeds:
  Page-Views
   
  Weekly People
  Week
  islam-damai.com
  ISLAM DAMAI
  Traffic Overview
  Newest Posts in Feed
  Kemuliaan Alquran dan Isu-isu Kontemporer
  Oleh : Iskandar Ahmad Gumay “Hai manusia ! Sesungguhnya telah datang kepadamu suatu nasihat dari Tuhan-mu, dan penyembuh bagi apa yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. (QS. Yunus: 58 Al-quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata mengenai petunjuk dan furqan. (QS. Al-Baqoroh: 186) pada kesempatan ini saya mendapatkan tugas
  ISLAM DAN TERORISME
  Mln. Muhammad Syarif Hidayatullah Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah seputar Islam dan Terorisme. Dua kata yang sebenarnya sangat bertentangan. Tetapi pada saat ini terorisme seakan telah melekat ke tubuh agama Islam. Teroris adalah Islam dan Islam adalah teroris. Tentu ini adalah kesan yang sangat salah, bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi sayangnya, kesan negatif
  Internalisasi Rahmatan lil ‘alamin Dalam Kehidupan Seorang Ahmadi
  Irfan Rafid Sebagai agama yang diturunkan oleh Allah Ta’ala, zat yang maha sempurna bahwa Islam diturunkan untuk menjadi Rahmat bagi alam semesta. Sebagaimana firman AllahTa’ala Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) Rahmat bagi semesta alam.(QS: Al-Anbiya 107) Ayat diatas menjelaskan bahwa Rahmat itu menjadi tujuan dari pengutusan Rasulullah saw dengan membawa risalah