you are not signed in | sign in or register
Chính sách - Dự án
Chính sách - Dự án- Tin nhanh vì môi trường Việt Nam
Feed & Web Facts
10
Feed Item Count
22 Oct 16 04:13
Last Reading
Tinmoitruong.vn
Copyright
2.0
RSS/XML Version
(english)
Feed Language
utf-8
Feed Encoding
LNG_QR_FAILED: connection to 127.0.0.1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused).
Related Feeds
You could also like to visit these feeds:
  Page-Views
   
  Weekly People
  Week
  tinmoitruong.vn/chinh-sach---du-an_49_1_1_trang-1.html
  Chính sách - Dự án
  Newest Posts in Feed
  Những chính sách về TN&MT bắt đầu có hiệu lực từ tháng 10/2016
  Trong tháng 10/2016, một loạt các văn bản pháp luật mới liên quan đến ngành Tài nguyên và Môi trường bắt đầu có hiệu lực như: Nghị định về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu; Thông tư quy định việc xác định, công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; Thông tư về về báo cáo công tác bảo vệ môi trường; Thông tư quy định về...
  Công bố Quyết định thanh tra Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo
  Ngày 28/9, Bộ TN&MT đã công bố Quyết định số 2191/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ TN&MT về việc thanh tra chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, khoáng sản, đất đai và tài nguyên nước đối với Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo.
  Chỉ thị của Thủ tướng về đấu tranh với hành vi xâm hại động vật hoang dã
  Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 28/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã trái pháp luật.