you are not signed in | sign in or register
Advies – Bedrijf verkopen
Feed & Web Facts
10
Feed Item Count
21 Oct 16 19:37
Last Reading
2.0
RSS/XML Version
(Dutch)
Feed Language
UTF-8
Feed Encoding
LNG_QR_FAILED: connection to 127.0.0.1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused).
Related Feeds
You could also like to visit these feeds:
  Page-Views
   
  Weekly People
  Week
  adviesbedrijfverkopen.nl
  Advies – Bedrijf verkopen
  Newest Posts in Feed
  Achtergestelde lening bij bedrijfsovername
  Wanneer u uw bedrijf verkoopt wilt u meestal maar één ding: volledige contante betaling op de sluitingsdatum. Maar verkrijgt u in dergelijke situaties wel […]
  Synergievoordelen
  De waarde van een bedrijf is afhankelijk van toekomstige kasstromen verdisconteerd met het risico. Wanneer een potentiële koper – in vergelijking met de verkopende […]
  Overdracht familiebedrijf binnen de familie levert minder op
  Daar de waarde van een bedrijf bij een overdracht veelal bepaald wordt door de toekomstige kasstromen van de onderneming te verdisconteren met de bijbehorende […]