you are not signed in | sign in or register
Veldslag Incasso
Incassobureau
Feed & Web Facts
10
Feed Item Count
21 Oct 16 22:17
Last Reading
2.0
RSS/XML Version
(Dutch)
Feed Language
UTF-8
Feed Encoding
LNG_QR_FAILED: connection to 127.0.0.1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused).
Related Feeds
You could also like to visit these feeds:
  Page-Views
   
  Weekly People
  Week
  veldslagincasso.nl
  Veldslag Incasso
  Newest Posts in Feed
  Kosten van factuurkorting
  Dat er in deze tijd veel bedrijven verlegen zitten om liquide middelen is algemeen bekend. Vooral bij onze klanten uit de retail, bouw en kinderopvang is de opeenstapeling van openstaande facturen schrijnend. Vanuit de praktijk zien we dat veel bedrijven additionele factuurkorting geven om schuldenaren tot spoedige betaling te bewegen. Een extra korting indien bijvoorbeeld binnen 10 dagen na factu...
  BTW of geen BTW op incassokosten?
  Bij het inschakelen van een incassobureau kan het zijn dat er over de verleende dienstverlening BTW wordt gerekend. Zolang de schuldeiser BTW kan verrekenen levert dit geen additionele kosten voor hem op. Maar wanneer de schuldeiser geen BTW-plichtige ondernemer is, kan deze de BTW niet verrekenen. De BTW vormt dan een kostenpost. De Wetgever onderkent dit, en heeft bij het Continue Reading
  Betalen onder protest
  Wanneer u een geschil heeft met een contractspartij is het geheel niet betalen van een openstaande vordering juridisch gezien vaak niet de beste manier om uw recht te halen. Naast het feit dat wanneer u een rekening niet betaalt de tegenpartij incassokosten mag factureren, kunnen er ook additionele juridische consequenties ontstaan. Beter is het om in dergelijke gevallen toch tot Continue Rea...