you are not signed in | sign in or register
Chuong trinh dao tao
Feed & Web Facts
10
Feed Item Count
2 Dec 16 21:34
Last Reading
2.0
RSS/XML Version
(Vietnamese)
Feed Language
utf-8
Feed Encoding
LNG_QR_FAILED: connection to 127.0.0.1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused).
Related Feeds
You could also like to visit these feeds:
  Page-Views
   
  Weekly People
  Week
  bachkhoasaigon.edu.vn
  Chuong trinh dao tao
  Traffic Overview
  Newest Posts in Feed
  Dược sĩ Trung cấp
  Sau khi học xong, người Dược sĩ Trung cấp có kiến thức, kỹ năng thực hành, có đạo đức, nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỹ luật, có tinh thần trách nhiệm trước sức khỏe và tính mạng người bệnh, có đủ sức khỏe, không ngừng học tập trao dồi kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn. Read More...
  Sư phạm mầm non
  Chương trình giúp người học có được những kiến thức cốt lõi và kỹ năng cơ bản trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non, đáp ứng yêu cầu xã hội đối với sự phát triển giáo dục mầm non. Người học có thể đảm nhiệm được công việc của giáo viên mầm non trong các loại hình cơ sở giáo dục mầm non và có thể học liên thông chương trình đào tạo trình độ cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành giáo dục mầm ...
  Y sĩ đa khoa
  Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) ngành Y sỹ đa khoa xây dựng và ban hành dựa trên chương trình y sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 19/2010/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 07 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau khi học xong, người học được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp với chức danh Y sĩ.  - Nội dung chương trình khung đào tạo Y sĩ đa khoa...