you are not signed in | sign in or register
vzory.cz
Mám na to právo! Vzory smluv, žalob, dohod a dalších dokumentů pro každý den
Feed & Web Facts
10
Feed Item Count
22 Oct 16 00:56
Last Reading
1.0
RSS/XML Version
(Czech)
Feed Language
UTF-8
Feed Encoding
LNG_QR_FAILED: connection to 127.0.0.1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused).
Related Feeds
You could also like to visit these feeds:
  Page-Views
   
  Weekly People
  Week
  vzory.cz
  vzory.cz
  Newest Posts in Feed
  Návrh na konání místního referenda (Vzor 2016)
  Právní úpravou místního referenda a problematiky s ním související je zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů (dále jen „ZMR“), ve znění pozdějších předpisů. Pro úplnost lze dodat, že je vhodné vycházet rovněž ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů („ZVZO“), zákona č. 128/2000 […] Související články: Opuštění věci v...
  Jak zrušit trvalý pobyt třetí osobě (Vzor 2016)
  Trvalý pobyt je jedním z identifikujících znaků občana, které jsou evidovány v registru obyvatel. Ve většině případů také slouží jako doručovací adresa a velký význam má i pro jednání s úřady. Změnit trvalý pobyt je možné na obecním úřadě v obci, ve které má osoba trvalý pobyt. Občan sám může přehlásit svůj trvalý pobyt do jiného domu či […] Související články: Výpověď smlouvy o stavebním sp...
  Stížnost na nevhodné chování soudních osob (Vzor 2016)
  Stížnost na nevhodné chování soudních osob anebo narušování důstojnosti řízení před soudem je podávána dle zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích (dále jen ZOSS), konkrétně dle ust. § 164 a násl. Stížnost na nevhodné chování soudních osob anebo narušování důstojnosti řízení před soudem může podat každá fyzická nebo právnická osoba a tato stížnost nesmí […] Související články: Průtahy v s...