you are not signed in | sign in or register
Karin Krut
En skrotsamlares liv och leverne
Feed & Web Facts
10
Feed Item Count
22 Oct 16 03:28
Last Reading
1.0
RSS/XML Version
(English)
Feed Language
UTF-8
Feed Encoding
LNG_QR_FAILED: connection to 127.0.0.1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused).
Related Feeds
You could also like to visit these feeds:
  Page-Views
   
  Weekly People
  Week
  karinkrut.com
  Karin Krut
  Newest Posts in Feed
  Fredag hela veckan
  ...
  Att ha en rekryteringsdag med fokus på tjejer
  Ett 80-tal gäster, med fokus på tjejer, fick under en dag möjlighet att prova på hur det kan vara att jobba som sjöman.En väldigt lyckad dag till sjöss som bjöd på många skratt, mycket information och ett tillfälle att bekanta sig med den utrustning som finns ombord på ett fartyg.Dom fick känna på hur tyngden av ett kroppskydd känns, hur jobbigt det är att ha en rökdykutrustning på sig och sen för...
  Att alltid ha stenkoll
  ...