you are not signed in | sign in or register
Клиника по коремна хирургия | ВМА София
Feed & Web Facts
10
Feed Item Count
22 Oct 16 11:40
Last Reading
1.0
RSS/XML Version
(Bulgarian)
Feed Language
UTF-8
Feed Encoding
LNG_QR_FAILED: connection to 127.0.0.1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused).
Related Feeds
You could also like to visit these feeds:
  16
  Page-Views
   
  14
  Weekly People
  Week 42
  koremnahirurgia.blogspot.com
  Клиника по коремна хирургия | ВМА София...
  Traffic Overview
  Newest Posts in Feed
  Д-р Симеон Шаламанов - коремен хирург ВМА София
  Дата и място на раждане: 31.03.1969 г., гр. РусеПрез 1997г. завършва медицина в МУ- гр. София. От 1999г. и до момента работи в клиника по коремна хирургия, ВМА, гр.София. През 2003г. придобива специалност по обща хирургия. Преминал обучителни курсове по лапароскопска хирургия – ВМА - 2006г; миниинвазивна хирургия – 2009г., Тюбинген, Германия; оперативна хирургия на млечна жлеза, УМБАЛ „Александро...
  Д-р Силвия Грънчаров - коремен хирург ВМА София
  ...
  Д-р Искра Янева - коремен хирург ВМА София
  Дата и място на раждане:11.03.1949 г., гр. Сандански През 1967г. завършва средно образование в гр. Сандански. Започва медицинско образование във ВМИ- гр. София, което завършва през януари 1974г. След дипломиране започва като лекар-хирург по разпределение в хирургично отделение, Районна болница, гр. Сандански. През 1978г. придобива специалност по обща хирургия. От март 1980г. работи като хирург(ста...