you are not signed in | sign in or register
de nieuwe schakel - herenthout
Feed & Web Facts
10
Feed Item Count
22 Oct 16 07:32
Last Reading
1.0
RSS/XML Version
(Dutch)
Feed Language
UTF-8
Feed Encoding
LNG_QR_FAILED: connection to 127.0.0.1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused).
Related Feeds
You could also like to visit these feeds:
  Page-Views
   
  Weekly People
  Week
  denieuweschakel.blogspot.com
  de nieuwe schakel - herenthout
  Newest Posts in Feed
  Einde weg- en rioleringswerken Bouwelse Steenweg in zicht
  De werken op Bouwelse Steenweg lopen stilaan ten einde. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden beschikte de aannemer overeenkomstig het bestek over 120 werkdagen. Het gemeentebestuur laat weten dat de werken binnen de voorziene termijn kunnen voltooid worden. Al zijn ze uiteraard weersafhankelijk waardoor wijzigingen in de plannen steeds mogelijk zijn.Na de aanleg van het fietspad en de watergrep...
  Kids First!
  Het lokaal bestuur van Herenthout vindt dat kinderen en jongeren mee de koers van Herenthout moeten kunnen bepalen. De gemeente wil hen dan ook een duidelijke stem geven in het beleid. Onder het motto en de naam ‘Kids First’, organiseert de gemeente daarom drie keer per schooljaar een overleg in samenwerking met de Herenthoutse scholen, waarbij geen enkel thema taboe is. Elke Herenthoutse lagere s...
  Veldhospitaal in Torekensschool
  Nog tot en met vrijdag 14 oktober kan je in de Sint-Gummaruskerk terecht voor een prachtige tentoonstelling van Heemkring Sandelyn over het oorlogsgebeuren tijdens WOI. Bijzondere aandacht is er voor de opvang van gekwetsten in het algemeen en veldhospitalen in het bijzonder. Ook de Herenthoutse gesneuvelden van ’14-’18 komen aan bod. De tentoonstelling kadert in een reeks van evenementen die de g...