you are not signed in | sign in or register
Kancelaria Radcy Prawnego | Daria Juchnowicz-Bierbasz
Kancelaria Radcy Prawnego
Feed & Web Facts
10
Feed Item Count
22 Oct 16 04:12
Last Reading
1.0
RSS/XML Version
(Polish)
Feed Language
UTF-8
Feed Encoding
LNG_QR_FAILED: connection to 127.0.0.1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused).
Related Feeds
You could also like to visit these feeds:
  Page-Views
   
  Weekly People
  Week
  prawodlarodziny.pl
  Kancelaria Radcy Prawnego | Daria Juchnowicz-Bierb...
  Newest Posts in Feed
  Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków w ustroju wspólności ustawowej?
  Najpowszechniejszym ustrojem małżeńskim majątkowym w Polsce jest ustrój wspólności ustawowej. Łączy on małżonków, którzy nie zawarli intercyzy, i między którymi nie obowiązuje przymusowy ustrój majątkowy (patrz: Małżeński ustrój majątkowy – kilka podstawowych informacji). W małżeństwach, w których występuje ustrój wspólności ustawowej można wyróżnić trzy masy majątkowe: majątek osobisty żony, mają...
  Małżeński ustrój majątkowy – kilka podstawowych informacji
  W każdym małżeństwie obowiązuje ustrój majątkowy, który decyduje o tym: czy między małżonkami powstanie majątek wspólny, co będzie wchodziło w skład majątków małżonków, jakie będą zasady korzystania i zarządzania tymi majątkami, jakie będą zasady ponoszenia przez małżonków odpowiedzialności wobec wierzycieli, w jaki sposób będzie można zmienić obowiązujące małżonków reguły dotyczące majątku, jakie...
  Co zawiera wyrok rozwodowy?
  Rozstrzygnięcie co do rozwiązania małżeństwa to konieczny, ale nie jedyny element wyroku rozwodowego. Jest tak dlatego, że zgodnie z przepisami, sąd orzekając rozwód ma obowiązek uregulowania całokształtu spraw rozpadającej się rodziny, tj.: kwestii: małżeńskich, rodzicielskich, alimentacyjnych, mieszkaniowych, majątkowych. Wyrok rozwodowy to nie tylko rozwiązanie małżeństwa W konsekwencji wyrok r...