you are not signed in | sign in or register
Kaybolan Degerler
Kim Unutulan Bir Sunnetimi Ihya Ederse Ona, O Sünnetle Amel Edenlerin Kazandigi Sevap Kadar Sevap Verilir.
Feed & Web Facts
5
Feed Item Count
3 Dec 16 13:09
Last Reading
1.0
RSS/XML Version
(Turkish)
Feed Language
UTF-8
Feed Encoding
LNG_QR_FAILED: connection to 127.0.0.1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused).
Related Feeds
You could also like to visit these feeds:
  65
  Page-Views
   
  64
  Weekly People
  Week 48
  kaybolandegerler.com
  Kaybolan Degerler
  Traffic Overview
  Newest Posts in Feed
  Hz. ALİ’NİN ŞAHADETİ ve VASİYETİ
  Hicretin kırkıncı, Hz. Ali’nin hilafetinin dördüncü yılıydı. Fitne boş durmuyordu. Sürekli insanları beynini yıkayıp halifeye karşı kışkırtıyordu. Onların etkisinde kalan İbn Mülcem adındaki bir hain, bir sabah arkadaşlarıyla birlikte harekete geçti. Sabah namazını kılmak için camiye giden Hz. Ali’ye saldırdılar.... Continue Reading →
  EVS BIN A’VAR ED-DİBÂBÎ EL-KİNÂNÎ ŞAIR VE MESHUR SUVARI
  KIMLIĞI Sasaalı olan Evs b. A’var, Kilâb oğullarının Dibâbe veya Bükâ oğulları soyundandır. İbn Kelbî, Ebû İshâk, İbn Sad ve İbn Hacer gibi alimler isminin Şurahbîl b. A’var, İbn Ebî Hayseme Cevşen b. Rebîa, İbn Hibbân ise Fücey b. Abdullah... Continue Reading →
  HUZURUN ANAHTARI TEVBE (TOVBE) ISTIĞFAR
    Sözlük anlamı, pişmanlık, kararlılık, günahtan uzaklaşmak, fıtrata dönmek olan tevbe, Allah’ın (c.c) kullarına bahşettiği ikram ve ihsanıdır. Kul, tevbe ile ilahî çağrıya icabet eder, özüne dönerek Rabbine yönelir. Istılahî anlamı ile tevbe, günaha pişman olup isteyerek ve kararlılıkla terk... Continue Reading →