you are not signed in | sign in or register
Právo pro všechny
Bezplatná právní poradna zdarma nabízí pro vybrané právní oblasti a životní situace doporučené právní postupy a rady.
Feed & Web Facts
10
Feed Item Count
21 Oct 16 10:07
Last Reading
Copyright Český právní se...
Copyright
2.0
RSS/XML Version
(cs)
Feed Language
utf-8
Feed Encoding
LNG_QR_FAILED: connection to 127.0.0.1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused).
Related Feeds
You could also like to visit these feeds:
  Page-Views
   
  Weekly People
  Week
  pravnilinka.cz/bezplatna-pravni-poradna-zdarma.html
  Právo pro všechny
  Traffic Overview
  Newest Posts in Feed
  Podmínky vzniku a zániku členství v bytovém družstvu
  Bytové družstvo je právnickou osobou, která tvoří společenství neuzavřeného počtu osob založeného za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Právní úprava týkající se bytového družstva je zakotvena především v zákoně o obchodních korporacích a obecná ustanovení lze nalézt i v občanském zákoníku, přičemž není-li zákonem stanoveno jinak, tak ustanovení občanského zákoníku ohledně nájmu bytu ...
  Kdy je možné se v civilním řízení bránit dovoláním
  Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, který se podává proti pravomocným rozhodnutím odvolacího soudu. Dovolání se podává k Nejvyššímu soudu, prostřednictvím soudu, který rozhodoval věc v prvním stupni. Mimořádnost dovolání spočívá mimo jiné i v tom, že je možné se jím bránit pouze ve velmi omezených případech.
  Zástavní právo
  Zástavní právo slouží věřitelům k zajištění jejich pohledávky pro případ, že tento dluh nebude včas splněn s tím, že v tomto případě lze dosáhnout uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy.