you are not signed in | sign in or register
skoleni-kurzy.eu - Nové školení / kurzy
Rekvalifikační kurzy, školeni a semináře [EDUCATION]
Feed & Web Facts
10
Feed Item Count
24 Oct 16 04:02
Last Reading
0.91
RSS/XML Version
(cs)
Feed Language
UTF-8
Feed Encoding
LNG_QR_FAILED: connection to 127.0.0.1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused).
Related Feeds
You could also like to visit these feeds:
  Page-Views
   
  Weekly People
  Week
  skoleni-kurzy.eu
  skoleni-kurzy.eu - Nové školení / kurzy
  Traffic Overview
  Newest Posts in Feed
  Elektronická evidence tržeb v roce 2016 záznam on-line
  [skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • kdo a od kdy musí evidovat tržby, • co to je - Evidovaná tržba, • co vše je zahrnuto pod evidenci tržeb, • výjimky z evidence tržeb, • změny v DPH a v dani z příjmů v souvislosti s EET, • evidence tržeb u neziskových subjektů, • subjekty vyloučené z evidence tržeb, • časový harmonogram evidence tržeb, • jak bude evidence tržeb probíhat, • vybavení pro EET...
  Vnitropodnikové směrnice záznam on-line
  [skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • legislativní rámec, • vnitropodniková směrnice, její úkol a význam, • zásady pro tvorbu vnitropodnikové směrnice, • směrnice zákonné a ostatní, oblasti pro zapracování do směrnic, • náležitosti vnitropodnikových směrnic, jejich platnost, • systém zpracování účetnictví, účetní rozvrh, • oběh účetních dokladů, kompetence a podpisové vzory, • účetní závěrka a ...
  Základy účetnictví I. – Právní úprava účetnictví záznam on-line
  [skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • podstata, význam, funkce účetnictví, • organizace účetnictví, • účetní doklady, • účetní zápisy, • účetní knihy. ...1. VOX a.s.