you are not signed in | sign in or register
GUNUNG HARUMAN CIBIUK
Gunung Haruman Cibiuk mangrupikeun Tempat Mukim sareng Ujlahna na Sunan Haruman
Feed & Web Facts
8
Feed Item Count
21 Oct 16 22:36
Last Reading
1.0
RSS/XML Version
(Indonesian)
Feed Language
UTF-8
Feed Encoding
LNG_QR_FAILED: connection to 127.0.0.1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused).
Related Feeds
You could also like to visit these feeds:
  Page-Views
   
  Weekly People
  Week
  gunungharumancibiuk.blogspot.com
  GUNUNG HARUMAN CIBIUK
  Traffic Overview
  Newest Posts in Feed
  Tata Cara Ziaroh ka Maqom Sunan Haruman
  BismillaahirrahmaanirrahiimSapertos nu pada mafhum sadayana, rehna di Maqom Sunan Haruman teh aya 4 komplek. nu eta 4 komplek teh nyandak tamsil kana Madzhab nu aya dina Agama Islam.sarengna deui, satiap bangunan Masjid titinggal para Auliya Allah, sadayana gaduh 4 tetengger nu ngamuara ka 4 Madzhab tea.di tiap-tiap komplek Maqom, benten kaseneng sareng aurod nu diasokeun.anapon cara ziaroh ka maq...
  SASAKALA KEBON URUG NU AYA DI GUNUNG HARUMAN CIBIUK
  di Gunung Haruman aya hiji kebon anu nelah kebon urug, aya sasakalana.kapungkur bentuk Gunung Haruman teh teu ngumpak, luhurna ngabentuk satengah buleudan, upami ditingal ti daerah cibiuk lebah kalereunna tatangkalan nu aya sok ditaluaran, nu ngakibatkeun taneuhna uruy atanapi urug.Harita nuju zaman Eyang 'Ashim, nu pusarana aya di komplek ka opat pang kulonna. ku Anjeunna diparancahan eta Gun...
  SUNAN HARUMAN (WALI NU WARO')
  Subhaanallooh...nglanglang buana ka maqom-maqon Waliyullooh, sadayana Apik (Waro'), teu dirarangkenan ku macem-macem, estuning alami.pon nyakitu deui sinareng maqom Sunan Haruman nu aya di Gunung Haruman Cibiuk, anjeunna aralimeun upami pusarana disae-sae.bahkan numutkeun sajarah nu katampi ti Pun Bapa, kapungkur Almarhum Eyang Aden (Pasantren Tengah), seja ngadangdosan tetengger pusara Mbah W...